Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

 1. OVEREENKOMST MET DE VOORWAARDEN
 2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 3. GEBRUIKERSVERTROUWEN
 4. GEBRUIKERSREGISTRATIE
 5. KOSTEN EN BETALINGEN
 6. GRATIS PROEF
 7. ANNULERING
 8. VERBODEN ACTIVITEITEN
 9. GEBRUIKER GEGENEERDE BIJDRAGEN
 10. BIJDRAGE LICENTIE
 11. INZENDINGEN
 12. WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN
 13. RECHTEN VAN DE AMERIKAANSE OVERHEID
 14. WEBSITEMANAGEMENT
 15. PRIVACYBELEID
 16. TERM EN BEËINDIGING
 17. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN
 18. TOEPASSELIJK RECHT
 19. GESCHILOPLOSSING
 20. CORRECTIES
 21. DISCLAIMER
 22. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN
 23. VRIJWARING
 24. GEBRUIKERSGEGEVENS
 25. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN
 26. GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIË
 27. DIVERSEN
 28. CONTACTEER ONS
 1. OVEREENKOMST MET DE VOORWAARDEN

  Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, of u nu persoonlijk handelt of namens een entiteit (“u”) en Linkvada ("Bedrijf", "wij", "ons" of "onze"), met betrekking tot uw toegang tot en het gebruik van de website linkvada.com, evenals elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, gekoppeld is of anderszins is verbonden (gezamenlijk, de "Site"). We zijn geregistreerd in Nederland en hebben ons hoofdkantoor gevestigd aan de Keizersgracht 520H, Amsterdam, Noord Holland 1017EK. Ons BTW-nummer is NL002174559B53. U gaat ermee akkoord dat u door toegang te krijgen tot de Site, alle hierin opgenomen Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan al deze Algemene Voorwaarden. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DAN IS HET UITDRUKKELIJK VERBODEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U ONMIDDELLIJK HET GEBRUIK ERVAN STOPZETTEN. Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, zijn hierbij uitdrukkelijk hierin opgenomen bij verwijzing. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om van tijd tot tijd wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt" datum van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving te ontvangen van elke dergelijke wijziging. Zorg ervoor dat u de toepasselijke Algemene Voorwaarden elke keer controleert dat u onze Site gebruikt, zodat u begrijpt welke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. U zult worden onderworpen aan, en geacht te zijn op de hoogte gesteld van en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in eventuele herziene Algemene Voorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Algemene Voorwaarden zijn geplaatst. De informatie die op de Site wordt verstrekt, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of waar wij aan enige registratieplicht binnen een dergelijke jurisdictie of land zouden worden onderworpen. Dienovereenkomstig handelen die personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Site vanaf andere locaties, dit op eigen initiatief en zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetten, indien en voor zover de lokale wetten van toepassing zijn. De Site is niet afgestemd op naleving van sector-specifieke voorschriften (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties aan dergelijke wetten zouden worden onderworpen, mag u deze Site niet gebruiken. U mag de Site niet gebruiken op een manier die in strijd zou zijn met de GrammLeach-Bliley Act (GLBA). De Site is bedoeld voor gebruikers van ten minste 18 jaar oud. Personen onder de 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich registreren.

 2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en grafische elementen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's die daarin zijn opgenomen (de "Merken") zijn in ons eigendom of onder onze controle of aan ons in licentie gegeven, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De Inhoud en de Merken worden op de Site geleverd "ZOALS ZE ZIJN" voor uw informatie en persoonlijk gebruik alleen. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site en om een kopie te downloaden of af te drukken van elk deel van de Inhoud waartoe u op een juiste manier toegang hebt gekregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Wij behouden alle rechten voor die u niet uitdrukkelijk zijn verleend in en voor de Site, de Inhoud en de Merken.

 3. GEBRUIKERSVERTROUWEN

  Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met de gebondenheid aan onze Privacyverklaring, die is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Wees u ervan bewust dat de Site wordt gehost in Duitsland. Als u de Site vanuit een ander deel van de wereld met wetten of andere vereisten betreffende het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens gebruikt die verschillen van de toepasselijke wetten in Duitsland, dan verplaatst u door uw voortgezet gebruik van de Site uw gegevens naar Duitsland, en gaat u akkoord met de overdracht en verwerking van uw gegevens in Duitsland.

 4. GEBRUIKERSREGISTRATIE

  Het kan zijn dat u zich moet registreren bij de Site. U stemt ermee in om uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor alle gebruik van uw account en wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor om een door u gekozen gebruikersnaam te verwijderen, op te eisen of te wijzigen als wij bepalen, naar ons eigen oordeel, dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

 5. KOSTEN EN BETALINGEN

  Wij accepteren de volgende betalingsvormen:

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Discover
  • Wire transfer
  • SEPA payments
  • Bancontact
  • iDeal
  • Giropay
  • PayPal

  Het kan zijn dat u moet betalen of een vergoeding moet betalen om toegang te krijgen tot sommige van onze diensten. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen via de Site. U stemt er ook mee in om account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betaalkaart, tijdig bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Wij factureren u via een online factureringsaccount voor aankopen via de Site. Verkoopbelasting wordt toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist wordt geacht. Wij kunnen de prijzen te allen tijde wijzigen. Alle betalingen moeten in euro's zijn. U stemt ermee in om alle kosten of vergoedingen te betalen tegen de prijzen die op dat moment van kracht zijn voor uw aankopen, en u machtigt ons om uw gekozen betalingsaanbieder te belasten voor dergelijke bedragen bij het doen van uw aankoop. Als uw aankoop onderworpen is aan terugkerende kosten, stemt u ermee in dat wij uw betaalmethode op een terugkerende basis kunnen belasten zonder uw voorafgaande goedkeuring voor elke terugkerende belasting, totdat u ons op de hoogte stelt van uw annulering. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als wij al om betaling hebben verzocht of ontvangen. Wij behouden ons ook het recht voor om een bestelling te weigeren die via de Site is geplaatst.

 6. GRATIS PROEF

  Wij bieden een gratis proefperiode van 14 dagen aan nieuwe gebruikers die zich registreren bij de Site. Inactieve gebruikers, bijvoorbeeld gebruikers die niets besteden op ons platform, kunnen op elk moment tijdens en/of na de gratis proefperiode naar eigen goeddunken van Linkvada.com hun account deactiveren. Linkvada behoudt zich het recht voor om de gratis proefperiode op elk moment te annuleren

 7. ANNULERING

  Alle aankopen zijn niet-restitueerbaar. U kunt uw abonnement op elk moment annuleren door in te loggen op uw account of contact met ons op te nemen via de hieronder verstrekte contactgegevens. Uw annulering wordt van kracht aan het einde van de huidige betaalde termijn. Als u niet tevreden bent met onze diensten, stuur dan een e-mail naar info@linkvada.com of bel ons op +31362030049.

 8. VERBODEN ACTIVITEITEN

  U mag geen toegang krijgen tot of gebruik maken van de Site voor een ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, behalve die welke specifiek door ons zijn goedgekeurd of goedgekeurd. Als gebruiker van de Site gaat u ermee akkoord om niet:

  • Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site op te halen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken zonder schriftelijke toestemming van ons.
  • Ons en andere gebruikers bedriegen, misleiden of misleiden, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
  • Beveiligingsgerelateerde functies van de Site omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, inclusief functies die het gebruik of de kopie van enige Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de daarin opgenomen Inhoud.
  • Ons en/of de Site te kleineren, te bezoedelen of anderszins te schaden, naar ons oordeel.
  • Informatie die via de Site is verkregen, gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, misbruiken of schade toe te brengen.
  • Onjuist gebruik maken van onze ondersteuningsdiensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
  • De Site gebruiken op een manier die in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving.
  • Ongeautoriseerd kaderen of koppelen aan de Site.
  • Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), dat interfereert met het ononderbroken gebruik en plezier van een partij van de Site of de Site wijzigt, verstoort, aantast, verandert of interfereert met het gebruik, de functies, functies, werking of het onderhoud van de Site.
  • Deelnemen aan elk geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruiken van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare dataverzameling en extractietools.
  • Het auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige Inhoud verwijderen.
  • Poging ondernemen om een andere gebruiker of persoon te imiteren of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
  • Elk materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden) dat fungeert als een passief of actief informatieverzamelings- of transmissiemechanisme, inclusief, maar niet beperkt tot, duidelijke grafische uitwisselingsformaten (“gifs”), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere vergelijkbare apparaten (soms aangeduid als “spyware” of “passieve verzamelmechanismen” of “pcms”).
  • Interfereren met, verstoren of een onevenredige last opleggen aan de Site of de netwerken of diensten die zijn verbonden met de Site.
  • Lastigvallen, ergeren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van een deel van de Site aan u.
  • Poging om maatregelen van de Site te omzeilen die bedoeld zijn om toegang tot de Site te voorkomen of te beperken, of een deel van de Site.
  • Kopiëren of aanpassen van de software van de Site, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
  • Behalve zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse engineeren van een deel van de software die deel uitmaakt van de Site op welke manier dan ook.
  • Behalve zoals mogelijk het gevolg is van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, het gebruiken, starten, ontwikkelen of verspreiden van elk geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot een spider, robot, cheat utility, scraper of offline lezer die toegang krijgt tot de Site, of het gebruiken of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.
  • Het gebruik van een aankoopagent of inkoopagent om aankopen op de Site te doen.
  • Het maken van ongeoorloofd gebruik van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers door elektronische of andere middelen met het doel ongevraagde e-mails te versturen, of het maken van gebruikersaccounts via geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.
  • Het gebruik van de Site als onderdeel van enige inspanning om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de inhoud te gebruiken voor enige inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
  • Het gebruik van de Site om goederen en diensten te adverteren of aan te bieden.
  • Het verkopen of anderszins overdragen van uw profiel.
 9. GEBRUIKER GEGENEERDE BIJDRAGEN

  De Site biedt gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen te maken, indienen, plaatsen, weergeven, verzenden, uitvoeren, publiceren, distribueren of uitzenden bij ons of op de Site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, schrijfsels, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties, persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen eventuele Bijdragen die u verzendt, worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van de Site. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar maakt, verklaart en garandeert u hierbij dat:

  • Het maken, verspreiden, verzenden, openbaar tonen of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen geen inbreuk maakt en zal maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.
  • U bent de maker en eigenaar van de Bijdragen of u beschikt over de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om uw Bijdragen te gebruiken en ons, de Site en andere gebruikers van de Site te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt beoogd door de Site en deze Algemene Voorwaarden.
  • U heeft de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van iedere identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van ieder identificeerbaar individu persoon te gebruiken om de opname en het gebruik van uw Bijdragen op elke manier die wordt beoogd door de Site en deze Algemene Voorwaarden mogelijk te maken.
  • Uw Bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
  • Uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailingen of andere vormen van solicitatie.
  • Uw Bijdragen zijn niet obsceen, liederlijk, wellustig, vuil, gewelddadig, lastig, lasterlijk, smadelijk of anderszins aanstootgevend (zoals door ons bepaald).
  • Uw Bijdragen maken geen belachelijke, bespottelijke, denigrerende, intimiderende of beledigende opmerkingen over iemand.
  • Uw Bijdragen worden niet gebruikt om iemand anders te stalken of te bedreigen (in de juridische zin van deze termen) en om geweld tegen een specifiek persoon of groep mensen te bevorderen.
  • Uw Bijdragen overtreden geen geldende wet, regelgeving of regel.
  • Uw Bijdragen schenden niet de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
  • Uw Bijdragen schenden geen geldende wetten met betrekking tot kinderporno of andere wetten die bedoeld zijn om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
  • Uw Bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen met betrekking tot ras, nationale oorsprong, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
  • Uw Bijdragen schenden anderszins niet, of bevatten geen links naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of enige geldende wet of regelgeving.
  • Het gebruik van de Site in strijd met het voorgaande schendt deze Algemene Voorwaarden en kan leiden tot onder andere beëindiging of schorsing van uw rechten om de Site te gebruiken.
 10. BIJDRAGE LICENTIE

  U en de Site zijn het erover eens dat wij toegang kunnen krijgen tot, opslaan, verwerken en gebruik kunnen maken van alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt volgens de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).

  Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de Site in te dienen, gaat u ermee akkoord dat wij dergelijke feedback voor elk doel kunnen gebruiken en delen zonder compensatie aan u.

  Wij doen geen aanspraak op eigendom van uw Bijdragen. U behoudt volledig eigendom van al uw Bijdragen en eventuele intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw Bijdragen die u levert op enig gebied op de Site. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt uitdrukkelijk toe om ons te vrijwaren van alle verantwoordelijkheid en af te zien van enige juridische actie tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

 11. INZENDINGEN

  U erkent en stemt ermee in dat vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt, niet vertrouwelijk zijn en ons exclusief eigendom worden. Wij zullen exclusieve rechten hebben, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en zullen gerechtigd zijn tot het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel zijn voor u of dat u het recht heeft om dergelijke Inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen juridische stappen tegen ons kunnen worden ondernomen voor enige beweerde of feitelijke inbreuk of misappropriatie van enig eigendomsrecht in uw Inzendingen.

 12. WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

  De Site kan links bevatten (of u kunt via de Site worden doorverwezen) naar andere websites ("Websites van derden") evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke Websites van derden en Inhoud van derden worden niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid door ons, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige Websites van derden die via de Site worden geopend of enige Inhoud van derden die op, via of vanaf de Site wordt geplaatst, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, beledigendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of andere beleidslijnen in of betreffende de Websites van derden of de Inhoud van derden. Het opnemen van, het linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van Websites van derden of enige Inhoud van derden impliceert niet onze goedkeuring of goedkeuring daarvan. Als u besluit de Site te verlaten en de Websites van derden te openen of enige Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico, en u dient zich ervan bewust te zijn dat deze Algemene Voorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidslijnen, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website te beoordelen waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot enige toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u doet via Websites van derden zullen via andere websites en van andere bedrijven zijn, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij plaatsvinden. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die op Websites van derden worden aangeboden niet onderschrijven, en u houdt ons schadeloos voor enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien houdt u ons schadeloos voor verliezen die u heeft geleden of schade die aan u is toegebracht met betrekking tot of resulterend op enigerlei wijze uit enige Inhoud van derden of enig contact met Websites van derden.

 13. RECHTEN VAN DE AMERIKAANSE OVERHEID

  Onze diensten zijn "commerciële items" zoals gedefinieerd in het Federal Acquisition Regulation (“FAR”) 2.101. Als onze diensten worden verkregen door of namens een instantie die niet behoort tot het Department of Defense (“DOD”), zijn onze diensten onderworpen aan de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig FAR 12.212 (voor computer software) en FAR 12.211 (voor technische gegevens). Als onze diensten worden verkregen door of namens een instantie die behoort tot het Department of Defense, zijn onze diensten onderworpen aan de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig Defense Federal Acquisition Regulation (“DFARS”) 227.7202-3. Bovendien is DFARS 252.227-7015 van toepassing op technische gegevens die zijn verworven door het DOD. Deze clausule over U.S. Government Rights vervangt en vervangt elke andere FAR, DFARS of andere clausule of bepaling die betrekking heeft op de rechten van de overheid in computer software of technische gegevens onder deze Algemene Voorwaarden.

 14. WEBSITEMANAGEMENT

  Wij behouden het recht, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Algemene Voorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die naar ons oordeel de wet of deze Algemene Voorwaarden schendt, inclusief het melden van dergelijke gebruikers aan wetshandhavingsautoriteiten; (3) naar ons eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot, de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, beperken of uitschakelen; (4) naar ons eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig van omvang zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen van de Site te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) anderszins de Site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en het juiste functioneren van de Site te vergemakkelijken.

 15. PRIVACYBELEID

  Wij hechten waarde aan gegevensprivacy en -beveiliging. Bekijk onze Privacyverklaring: linkvada.com/privacy-policy.

  Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met de gebondenheid aan onze Privacyverklaring, die is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Wees u ervan bewust dat de Site wordt gehost in Duitsland. Als u de Site vanuit een ander deel van de wereld met wetten of andere vereisten betreffende het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens gebruikt die verschillen van de toepasselijke wetten in Duitsland, dan verplaatst u door uw voortgezet gebruik van de Site uw gegevens naar Duitsland, en gaat u akkoord met de overdracht en verwerking van uw gegevens in Duitsland.

 16. TERM EN BEËINDIGING

  Deze Algemene Voorwaarden en eventuele beleidsregels of exploitatieregels die door ons op de Site zijn geplaatst of met betrekking tot de Site, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal niet dienen als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Algemene Voorwaarden werken in de ruimst mogelijke mate toegestaan door de wet. Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan anderen overdragen op elk moment. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of het niet nakomen van verplichtingen veroorzaakt door enige oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien enige bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling als afzonderlijk van deze Algemene Voorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen sprake van een joint venture, partnerschap, arbeidsrelatie of agentschapsrelatie die ontstaat tussen u en ons als gevolg van deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de Site. U gaat ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd doordat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweren die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Algemene Voorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze om deze Algemene Voorwaarden uit te voeren.

 17. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

  Wij behouden het recht om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar ons eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of te verwijderen zonder kennisgeving. We hebben echter geen verplichting om enige informatie op onze Site bij te werken. We behouden ook het recht om de Site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving op elk moment. Wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site. We kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen te maken krijgen met hardware-, software- of andere problemen of onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot de Site, met onderbrekingen, vertragingen of fouten tot gevolg. We behouden het recht om de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar ons eigen goeddunken te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stop te zetten of anderszins aan te passen zonder kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens eventuele downtime of stopzetting van de Site. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden uitgelegd als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om enige correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

 18. TOEPASSELIJK RECHT

  Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats zich in de EU bevindt en u een consument bent, heeft u bovendien de bescherming die aan u wordt geboden door verplichte bepalingen van de wet van uw woonland. Linkvada en uzelf stemmen beide in met de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Amsterdam, wat betekent dat u een claim kunt indienen ter verdediging van uw consumentenbeschermingsrechten met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden in Nederland, of in het EU-land waarin u verblijft.

 19. GESCHILOPLOSSING

  Informele Onderhandelingen

  Om de afwikkeling te versnellen en de kosten van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden (elk een "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") gebracht door u of ons (individueel een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen"), zijn de Partijen het erover eens om eerst te proberen elk Geschil (behalve die Geschillen hieronder uitdrukkelijk vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene Partij aan de andere Partij.

  Bindende Arbitrage

  Elk geschil voortvloeiend uit de relaties tussen de Partijen bij dit contract zal worden beslecht door een arbiter die zal worden gekozen in overeenstemming met de Arbitrage- en interne regels van het Europees Hof van Arbitrage, deel uitmakend van het Europees Centrum van Arbitrage met zetel in Straatsburg, die van kracht zijn op het moment dat het verzoek tot arbitrage wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule deel uitmaakt. De plaats van arbitrage zal Amsterdam, Nederland zijn. De taal van de procedure zal zijn, als beide partijen Nederlands spreken, dan zal Nederlands de gebruikte taal zijn. Als een van de partijen niet in staat of bereid is Nederlands te spreken, zal de procedure in het Engels worden uitgevoerd. Van toepassing zijnde regels van materieel recht zullen het recht van Nederland zijn.

  Beperkingen

  De Partijen zijn het erover eens dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het Geschil tussen de Partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen enkele arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid voor enig Geschil om te worden onderworpen aan arbitrage op basis van collectieve actie of om collectieve actieprocedures te gebruiken; en (c) er is geen recht of bevoegdheid voor enig Geschil om te worden gebracht in vermeende vertegenwoordigende hoedanigheid namens het algemene publiek of enige andere personen.

  Uitzonderingen op Informele Onderhandelingen en Arbitrage

  De Partijen zijn het erover eens dat de volgende Geschillen niet onderhevig zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) elk Geschil dat tot doel heeft de intellectuele eigendomsrechten van een Partij te handhaven of te beschermen, of betrekking heeft op beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (b) elke vordering tot het verkrijgen van een gerechtelijk bevel. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zullen beide Partijen ervoor kiezen om geen enkel Geschil te onderwerpen aan dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, en dat Geschil zal worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de hierboven vermelde rechtbanken, en de Partijen gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

 20. CORRECTIES

  Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

 21. DISCLAIMER

  DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN "AS-IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN VOOR UW EIGEN REKENING EN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ DOEN GEEN GARANTIES OF VERTEGENWOORDIGINGEN BETREFFENDE DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DE SITE ZIJN GELINKT EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN OF VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN VOOR ENIGE (1) FOUTEN, ONJUISTHEDEN OF OMISSIES IN DE INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOM, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELK ONBEVOEGD GEBRUIK OF TOEGANG TOT ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) ELKE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN NAAR OF VIA DE SITE DOOR DERDEN, EN/OF (6) ELKE FOUTEN OF OMISSIES IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIGE VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE SITE. WIJ DOEN GEEN GARANTIE, STELLEN NIET IN, GARANDEREN NIET EN NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST DIE WORDT GEPRESENTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE GELINKTE WEBSITE OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING DIE WORDT GEPRESENTEERD IN ENIGE BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET MONITOREN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ DIE PRODUCTEN OF DIENSTEN LEVERT. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF EEN DIENST DOOR ENIG MEDIUM OF IN ENIGE OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN VOORZICHTIGHEID BETRACHTEN WAAR DAT GEPAST IS.

 22. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

  IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFBARE SCHADE, WAARONDER VERLOREN WINST, VERLOREN OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS INDIEN WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONVERMINDERD IETS ANDERS IN DEZE OVEREENKOMST, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE REDEN DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT U AAN ONS HEBT BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, TIJDENS DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN ENIGE OORZAAK VAN DE ACTIE. BEPAALDE WETTEN VAN DE VERENIGDE STATEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE TOE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, GELDEN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VOOR U EN KUNT U AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN.

 23. VRIJWARING

  U stemt ermee in om ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten en kosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Site; (2) schending van deze Algemene Voorwaarden; (3) schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) enige openlijke schadelijke daad jegens enige andere gebruiker van de Site waarmee u via de Site verbinding hebt gemaakt. Onverminderd het voorgaande behouden wij ons het recht voor, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle over enige zaak op ons te nemen waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderhevig is aan deze vrijwaring zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

 24. GEBRUIKERSGEGEVENS

  Wij zullen bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt handhaven met als doel het beheer van de prestaties van de Site, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routineback-ups van gegevens uitvoeren, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U stemt ermee in dat wij jegens u geen aansprakelijkheid zullen hebben voor verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht van actie tegen ons die voortvloeit uit een dergelijk verlies of een dergelijke corruptie van dergelijke gegevens.

 25. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

  Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails naar ons en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, OVEREENKOMSTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE REGISTRATIES, EVENALS MET ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN REGISTRATIES VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder enige statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in welke jurisdictie dan ook die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of betalingen of het verlenen van kredieten op andere wijze dan elektronische wijze.

 26. GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIË

  Indien een klacht bij ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u contact opnemen met de Klachtenafdeling van de Afdeling Consumentenzaken van het Ministerie van Consumentenzaken van Californië schriftelijk op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Californië 95834 of telefonisch op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

 27. DIVERSEN

  Deze Algemene Voorwaarden en eventuele beleidsregels of exploitatieregels die door ons op de Site zijn geplaatst of met betrekking tot de Site, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal niet dienen als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Algemene Voorwaarden werken in de ruimst mogelijke mate toegestaan door de wet. Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan anderen overdragen op elk moment. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of het niet nakomen van verplichtingen veroorzaakt door enige oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien enige bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling als afzonderlijk van deze Algemene Voorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen sprake van een joint venture, partnerschap, arbeidsrelatie of agentschapsrelatie die ontstaat tussen u en ons als gevolg van deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de Site. U gaat ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd doordat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweren die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Algemene Voorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze om deze Algemene Voorwaarden uit te voeren.

 28. CONTACTEER ONS

  Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen op:

  Linkvada
  Keizersgracht 520H
  1017 EK AMSTERDAM
  The Netherlands
  Phone: +31362030049
  Email: info@linkvada.com

Het meest uitgebreide platform ter wereld voor linkbuilding,
PR en contentmarketing.

Copyright 2023 Linkvada.com | All Rights Reserved.

Alle handelsmerken, logo's en merknamen die worden verwezen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Eventuele bedrijfs-, product- en dienstnamen die worden genoemd, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden. Hun gebruik impliceert geen vorm van goedkeuring of affiliatie.